fbpx

Sosyal Sorumluluk Politikası

TARKO İtriyat Sanayii ve İthalat Ltd. Şti. olarak 1946’dan beri tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimsemekteyiz. Sürdürülebilir büyüme çerçevesinde kaliteli ve yenilikçi ürünler, çözümler ve nimetler sunarak tüketicinin memnuniyeti arttırmayı hedeflemekteyiz.

Sosyal Sorumluluk Politikası

TARKO İtriyat Sanayii ve İthalat Ltd. Şti. olarak 1946’dan beri tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimsemekteyiz. Sürdürülebilir büyüme çerçevesinde kaliteli ve yenilikçi ürünler, çözümler ve nimetler sunarak tüketicinin memnuniyeti arttırmayı hedeflemekteyiz.

Çocuk İşçilik

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkında duyulan saygı çerçevesinde (şirket bünyemizde ) 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamaktayız.

İşe Alım

Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğu taahhüt ederiz.

Ücretler / Ödemeler

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasının, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini taahhüt ederiz. Maaş ödemelerimiz her ayın 1 veya 2’sinde çalışanların bildirdiği banka hesaplarına yatırmaktayız.

Rüşvet / Yolsuzluk

Rüşvet / yolsuzluk  ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilememektedir.

Bilinçli Çalışan

Sosyal uygunluğu temelini bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde (dönemsel olarak ) çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirmekteyiz.

Çalışma Saatleri:

Verimli çalışma ve insan hakları çerçevesinde çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uygun olarak hareket etmekteyiz.

Ayrımcılık

Bütün çalışanların eşit haklara sahiptir. İşe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayrılma söz konusu değildir.

İş Sağlığı / Güvenliği

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmekteyiz

Çocuk İşçilik

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkında duyulan saygı çerçevesinde (şirket bünyemizde ) 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamaktayız.

İşe Alım

Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğu taahhüt ederiz.

Ücretler / Ödemeler

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasının, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini taahhüt ederiz. Maaş ödemelerimiz her ayın 1 veya 2’sinde çalışanların bildirdiği banka hesaplarına yatırmaktayız.

Rüşvet / Yolsuzluk

Rüşvet / yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilememektedir.

Bilinçli Çalışan

Sosyal uygunluğu temelini bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde (dönemsel olarak ) çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirmekteyiz.

Çalışma Saatleri:

Verimli çalışma ve insan hakları çerçevesinde çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uygun olarak hareket etmekteyiz.

Ayrımcılık

Bütün çalışanların eşit haklara sahiptir. İşe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayrılma söz konusu değildir.

İş Sağlığı / Güvenliği

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmekteyiz

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyip, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyiz. TARKO İtriyat Sanayii ve İthalat Ltd. Şti.’nin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı taahhüt ederiz.

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyip, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyiz. TARKO İtriyat Sanayii ve İthalat Ltd. Şti.’nin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı taahhüt ederiz.

icon

Çevre

Çevresel konularda yasal yükümlülüklerde doğrultusunda sürdürmeyi, enerji ve doğal kaynakların korumayı ve geri dönüştürülemez çevresel atıkların azaltılmayı hedeflemekteyiz.